Materialbank

HDF

HDF är träbaserade skivor med hög densitet. Densiteten vaierar mellan 800-1000kg/m3 beroende på skivans tjocklek. Skivan har låg emission av formaldehyd (E1).

HDF-skivor passar för många olika ändamål så som möbler och för dörrtillverkning. Finns att få som rå eller ytbelagd.

Sortiment HDF